Financiering

De bewoners wonen bij ons op basis van het principe van scheiden van wonen en zorg. De Groenendael is een open huis, wat betekent dat onze bewoners vrijwillig bij ons wonen. 

Om in aanmerking te komen voor een plekje in De Groenendael heeft u een indicatie nodig van het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). Met de afgifte van een indicatie van het CIZ, in de vorm van een zorgzwaartepakket, wordt de zorg in Zorghuis De Groenendael betaald vanuit de Wet langdurige zorg. De overheid vergoedt een groot deel, daarnaast betaalt u een inkomensafhankelijke eigen bijdrage. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) berekent de hoogte hiervan.

U vraagt de indicatie aan bij het CIZ. Om te wonen in De Groenendael beschikt u over een zorgzwaartepakket 4 of 5. Heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Zorghuis De Groenendael kan u, indien gewenst, ondersteunen met het aanvragen van de juiste indicatie. Na het verkrijgen van een indicatie vraagt u een PGB aan. Met het toegekende budget vanuit de PGB kunt u de basiszorg betalen die wij u factureren.

Als u bij ons komt wonen, leggen wij de gemaakte afspraken vast in een zorgovereenkomst.