Cliëntenraad

Zorghuis De Groenendael heeft een cliëntenraad. Dit zijn familieleden van onze bewoners. De cliëntenraad heeft een adviserende rol rondom bijvoorbeeld: kwaliteit van zorg en begeleiding, voedingsaangelegenheden, veiligheid, hygiëne en privacy aangelegenheden. De cliëntenraad heeft minimaal 2 keer per jaar een overleg.