Missie

Binnen Zorghuis De Groenendael willen wij professionele, liefdevolle zorg leveren, die is afgestemd op de individuele bewoner. Wij streven naar een warm leef- en werkklimaat, waarin de bewoners zich veilig voelen en waardoor angsten en onzekerheden verminderen of verdwijnen. Voor onze medewerkers willen wij een betrouwbare en onderscheidende werkgever zijn, die hun inzet merkbaar waardeert. Binnen De Groenendael draait het om tijd en aandacht voor de bewoners en willen we vooral met het verlenen van zorg bezig zijn. Wij willen ons onderscheiden door onze kernwaarden: oprecht luisteren naar de ander, onszelf verbinden aan de ander, werken vanuit een mensgerichte houding en wij willen betrouwbaar zijn.

Visie

Oudere mensen die zorg nodig hebben, zouden zoveel mogelijk over hun eigen leven te zeggen moeten hebben. In de praktijk blijkt dit lastig. Ouderen die kampen met de gevolgen van een vorm van dementie verliezen langzaam de regie over hun leven. De praktijk laat zien dat dit ouderen kwetsbaar maakt en vaak onzeker. Een beroep op anderen doen, kan moeilijk zijn. Ouderen die zorg nodig hebben, zoeken naar een evenwicht in hun leven. Vaak is een oudere, of zijn familie, op zoek naar een manier om zijn leven opnieuw in te richten, met behoud van de normen en waarden die belangrijk voor hen zijn.

Zorghuis De Groenendael heeft als visie op verzorgen dat de bewoners, waar mogelijk, de regie over hun leven behouden. Uitgangspunt daarbij is dat de bewoners zich niet aanpassen aan de medewerkers, maar dat de medewerkers zich aanpassen aan de bewoners.

Zorgzaamheid voor de bewoners en oog voor het individu staan centraal in de visie van Zorghuis De Groenendael. Wij zien onze bewoners niet als hun kwaal, maar willen dat zij gezien worden als volwaardige mensen, die met respect en waardigheid het laatste deel van hun leven in Zorghuis De Groenendael doorbrengen. De Groenendael ondersteunt de bewoners bij het zoeken van een (nieuw) evenwicht in hun leven. Dit proberen wij met name door goede zorg te verlenen op een menselijke manier, met de wensen van de bewoner (en zijn familie) als uitgangspunt.

Ouder worden en beseffen dat door een psychogeriatrische aandoening mentale of fysieke processen niet meer lopen zoals je gewend was, is een moeilijk proces. Bij de acceptatie van dit proces zullen de medewerkers van ons Zorghuis een ondersteuning zijn.

Daar waar de bewoners hulp wensen, zullen de medewerkers hen ondersteunen en hen de zorg verlenen die is afgestemd op het individu. Hierbij blijft de waardigheid van de bewoners bewaard. Daarnaast hebben de bewoners, waar mogelijk, de regie.

Respect

Bewoners in Zorghuis De Groenendael hebben allemaal, in meer of mindere mate, zorg nodig. Steeds weer leveren ze op geestelijk en lichamelijk gebied een stukje van zichzelf in. Zij hebben de hulp van onze medewerkers nodig en zijn afhankelijk van deze hulp. Zoals al eerder beschreven hebben veel ouderen daar moeite mee. Deze mensen verdienen, na een leven waarin zij zelf konden beslissen en zorg boden aan anderen, onvoorwaardelijk respect. Zorgen met respect betekent voor ons dat we die zorg leveren waar de individuele bewoner behoefte aan heeft.

Een veilige omgeving

Zorghuis De Groenendael wil haar bewoners een veilig onderkomen bieden. Met een veilige omgeving bedoelen we dat het permanente verblijf van de bewoners plaatsvindt in een beschermde omgeving. De bewoner kan hier, ondanks verminderde mentale of fysieke mogelijkheden, gewoon zichzelf zijn. Dit geeft een veilig en beschermd gevoel.