Identiteit

Onze missie en visie zijn beiden gegrond op onze identiteit

De reformatorische identiteit is een verbindende factor in Zorghuis De Groenendael, deze is verweven in ons dagelijkse werk. De Bijbel en de belijdenisgeschriften hebben voor ons bindend gezag. Zij zijn ons uitgangspunt en geven dus vorm aan de manier waarop er gewoond en gewerkt wordt in Zorghuis De Groenendael. Ieder mens wenst voor zichzelf een woon- en leefomgeving die bij zijn identiteit past. Dat geldt in het bijzonder op het moment dat iemand zorg of hulp nodig heeft. In een kwetsbare periode van het leven zoekt een mens geborgenheid, herkenbaarheid en veiligheid. Zorghuis De Groenendael wil in deze behoeften voorzien door zowel in het wonen als in de zorg duidelijke keuzes te maken die hierbij aansluiten. Ons uitgangspunt is de Bijbelse opdracht om God lief te hebben boven alles en de naaste als onszelf.

 

Van bewoners, medewerkers en stagiaires van Zorghuis De Groenendael verwachten wij een inhoudelijke betrokkenheid op bovenstaande identiteit en dat zij lid zijn van één van de volgende reformatorische kerken:

  • De Gereformeerde Gemeente (in Nederland)
  • De Oud Gereformeerde Gemeente (in Nederland)
  • De Hersteld Hervormde Kerk
  • De Christelijk Gereformeerde Kerk in Nederland
  • De Protestantse Kerk in Nederland

 

Waarin komt onze identiteit tot uiting?

  • De Bijbel is ons centrale uitgangspunt. Na de maaltijden lezen we uit de Bijbel en zingen we, zo mogelijk, een psalm.
  • We spreken open en respectvol met en over onze bewoners.
  • De zondag is een rustdag, voor zover de verzorging het toelaat. De zondag staat in het teken van de verkondiging van Gods Woord. Indien mogelijk bezoekt een aantal bewoners de kerk en in De Groenendael luisteren we mee via internet. Wij willen de zondagsrust zoveel mogelijk in acht nemen. Wel kunnen bewoners op hun kamer bezoek uitnodigen om samen de kerkdienst te beluisteren en een kopje koffie te drinken.
  • Elk leven is een gave van God en daarom waardevol van het begin tot het einde. We vinden het onaanvaardbaar als de mens het leven moedwillig beëindigd. Als genezing zo goed als uitgesloten is, zetten we ons in om de pijn te verlichten en de bewoner respectvol te begeleiden richting het levenseinde. Zie tevens ons medisch ethisch beleid.
  • Wij hanteren een terughoudend beleid met betrekking tot de moderne media. We hebben geen televisie en verwachten ook van onze bewoners dat ze geen televisie hebben.