Wonen met zorg

Ondanks de hulp van familie en vrienden kan toch het moment aanbreken dat de verzorging van iemand met een psychogeriatrische aandoening, vanwege de gevolgen, thuis niet meer mogelijk is. In Zorghuis De Groenendael verzorgen wij mensen met dementie liefdevol.

Wij streven ernaar dat u zich bij ons thuis voelt. Dit doen wij door in te spelen op uw individuele wensen en behoeften. Ook streven wij ernaar dat u als bewoner zoveel mogelijk het leven kunt leiden zoals u dat gewend was. Slaapt u graag af en toe uit? Heeft u bepaalde gebruiken of rituelen in uw dagelijkse leven? Wij proberen deze zaken zoveel mogelijk in stand te houden.

De zorgverlening in Zorghuis De Groenendael is gericht op de persoonlijke behoeften van haar bewoners. Wij bieden zorg aan ouderen met een vorm van dementie. Er is hierbij sprake van een zorgzwaartepakket 5. Sommige bewoners hebben een redelijke mate van zelfstandigheid en kunnen zich nog zelfstandig door het huis verplaatsen, andere bewoners maken gebruik van een rolstoel of worden een groot deel van de dag in bed verzorgd. 

Zorghuis de Groenendael is lid van CBZ (Coöperatie Boer en Zorg): een coöperatieve samenwerking van ruim 250 zorgondernemers in Flevoland, Gelderland, Overijssel en Utrecht. Geworteld in de samenleving staan we samen sterk voor de beste zorg en ondersteuning aan de deelnemers en bewoners. Elke zorgaanbieder vanuit zijn eigen, unieke omgeving en geënt op de kracht van CBZ. CBZ, natuurlijk betrokken. www.cooperatieboerenzorg.nl

Zorg op maat

Wij leveren zorg op maat. Wij willen dat onze medewerkers tijd en aandacht hebben voor de bewoners. De planning van de zorg wordt dagelijks bepaald aan de hand van een zorg-leefplan. De zorg is zoveel mogelijk afgestemd op de wensen van u en uw familie.

 

WAT KUNT U VERWACHTEN VAN DE ZORG IN ZORGHUIS DE GROENENDAEL?
  • Een veilige en herkenbare omgeving.
  • 24 uur per dag persoonlijke zorg.
  • U heeft een privéwoonvertrek met een wastafel en meestal een toilet. Hier kunt u zich naar wens terugtrekken of in privésetting familie of vrienden ontvangen.
  • Er is een gezellig ingerichte huiskamer, waar u samen met de andere bewoners koffie en thee kunt drinken en waar we de maaltijd gebruiken.
  • Een huiselijke, vertrouwde en reformatorische sfeer in een professionele zorgsetting. 

Kenmerkend voor Zorghuis De Groenendael is de huiselijkheid, de gezelligheid en de reformatorische identiteit. Er is plaats voor 14 bewoners en er is een vast team medewerkers dat de zorg en begeleiding levert. Samen met de medewerkers bepaalt u uw dagritme. Wij werken vanuit een huiskamerprincipe. Dit betekent dat de sfeer huiselijk is en activiteiten als het eten voorbereiden en de was vouwen plaatsvinden in de woonruimte. U kunt, als u dit prettig vindt, helpen bij huishoudelijke activiteiten. Natuurlijk is er ook gelegenheid om samen een spelletje te doen of de krant door te nemen.

Deskundigheid

Voor het garanderen van een juiste invulling van de medische verantwoordelijkheid (inclusief medische basiszorg) wordt de specialist ouderenzorg van IJsselheem ingezet. Voor gespecialiseerde, deskundige hulp schakelen wij in overleg met de familie en specialist ouderengeneeskunde een psycholoog, logopedist, ergotherapeut, fysiotherapeut of diëtist in.

Wet Zorg en Dwang

Sinds 1 januari 2020 is de Wet zorg en dwang (Wzd) in werking getreden. In deze wet is geregeld hoe de zorgaanbieder om moet gaan met zorg waar de cliënt en/of zijn vertegenwoordiger het niet mee eens is, terwijl die zorg in de ogen van de zorgverlener noodzakelijk is in het belang van de cliënt. In de Wzd zijn de rechten van de cliënten die met onvrijwillige zorg te maken krijgen beter beschermd. 

Als bewoner van Zorghuis De Groenendael, familielid en/of wettelijk vertegenwoordiger kunt u, op het moment dat u onvrede ervaart over de onvrijwillige zorg, contact opnemen met onze cliëntenvertrouwenspersoon. U heeft recht op ondersteuning bij vragen en klachten. De cliëntenvertrouwenspersoon luistert naar wat u vertelt, ondersteunt u bij een oplossing of bij bijvoorbeeld het indienen van een klacht. 

Riet Elshof is de cliëntenvertrouwenspersoon voor Zorghuis De Groenendael. Contactgegevens zijn: 06 21 71 28 50 (di, do, vr) en r.elshof@hetlsr.nl  
Zij is werkzaam voor het LSR (Landelijk Steunpunt Medezeggenschap) en is volledig onafhankelijk van Zorghuis De Groenendael. Ga voor meer informatie over de functie van cliëntenvertrouwenspersoon naar www.clientenvertrouwenspersoonwzd.nl/

24-uurs zorg

Er is 24 uur per dag deskundige hulp aanwezig. De zorg wordt verleend door verpleegkundigen, verzorgenden en helpenden. 

Certificering

Zorghuis De Groenendael heeft de beschikking over een HKZ certificaat en voldoet aan de wettelijke regels en voorschriften op het gebied van zorg en veiligheid. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is hierbij ons uitgangspunt.

Bezoek

Bezoek is altijd welkom in Zorghuis De Groenendael. Wij bieden de mogelijkheid om u samen met de bewoner even terug te trekken in het privévertrek of om enkele activiteiten in en om het huis te ondernemen. Zo blijft de bewoner zich prettig en vrij voelen in zijn eigen omgeving.